Κάστρο Ρεντίνας

Το κάστρο της Ρεντίνας βρίσκεται στην κορυφή ενός φυσικού λόφου  που δεσπόζει στο σημείο που τα βουνά της Μυγδονικής λεκάνης συγκλίνουν και δημιουργούν ένα στενό πέρασμα που επιτρέπει  τη διέλευση του Ρήχιου ποταμού και του πανάρχαιου δρόμου επικοινωνίας της Μακεδονίας με την θρακική περιοχή.

Αυτός ο δρόμος απέκτησε φήμη την ρωμαϊκή εποχή, γνωστός  ως Εγνατία οδός  και συνέχισε τη ζωή του και στα βυζαντινά χρόνια, αλλά και την εποχή της τουρκοκρατίας μέχρι και σήμερα.

Οι δυο πλευρές του λόφου  είναι απότομες και δυσκολοπροσπέλαστες και δημιουργούν μαζί με τα τείχη του έναν ιδιαίτερα ισχυρό οχυρωμένο χώρο που σκοπός του ήταν να διαφεντεύει και να ελέγχει το δρόμο αυτό.